Du er her / Information / Persondata politik

Personoplysninger er alle typer informationer, der kan bruges til at identificere dig. Når du benytter SportConcept-int.com indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold på siden, når du henvender dig på mail (kontakter os direkte), tilmelder dig services eller laver forespørgsler og bestillinger via vores hjemmeside..

Du skal være fyldt 18 år for at handle hos SportConcept by LA Travel. Er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Personoplysningerne registreres hos SportConcept by LA Travel og opbevares i op til 5 år (perioden afhænger af formålet), hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

I det nedenstående finder du mere information omkring behandling af data hos SportConcept by LA Travel.

1.1: Vi indsamler og behandler følgende oplysninger: Et unikt bruger-ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon – herunder dit IP-nummer, din geografiske placering, samt hvilke sider du besøger på SportConcept.dk. Dette sker bl.a i forhold til at levere en side der matcher dine indstillinger – samt til statisitk. I det omfang du selv giver tilladelse og dermed samtykke hertil (ved godkendelse af vores betingelser), registreres derudover navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Dette vil typisk være i forbindelse med henvendelser, bestillinger og i bogføringsøjemed.

1.2: Sikkerheden Vi har truffet alle de nødvendige tekniske foranstaltninger, således at dine oplysninger beskyttes mod hændeligt eller ulovligt at blive slettet, blive offentliggjort, går tabt, blive forringet eller komme til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Det er kun af virksomheden godkendt personale der hos SportConcept by LA Travel har adgang til personfølsomme oplysninger – og kun i det omfang det er nødvendigt for håndtering af henvendelser, support og lign.

1.3: Formålet Oplysningerne bruges til at udarbejde statistik, i forbindelse med forsendelse, til fakturering/boghold samt i forbindelse med support og anmodninger. Ved specifikke tilmeldinger bruges oplysningerne også til levering af services. Oplysningerne anvendes derudover til at optimere vores indhold på hjemmesiden.

1.4: Opbevaring Oplysningerne opbevares kun i det tidsrum, der er tilladt i forhold til lovgivningen og bliver slettet, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Fakturaoplysninger skal opbevares i 5 år i henhold til regnskabslovgivningen, mens øvrige data max. vil blive gemt i 2 år – herunder supportsager m.m.- hvorefter de automatisk slettes. Enkelte registreringer har ingen udløbsdato, da disse er nødvendige for at kunne levere services du evt. har tilmeldt dig – dette er fx. nyhedsbreve og kundeklub-tilmeldinger og lignende. I sådanne tilfælde har du til enhver tid selv mulighed for at slette/opsige disse aftaler. Vi tilgår kun dine data i forbindelse med henvendelser fra dig, ved levering af de services du evt. har tilmeldt dig, og i forbindelse med vores regnskab.

1.5: Videregivelse af oplysninger Data om din brug af websitet, hvilke sider du besøger, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendte. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om Cookies (klik her). Oplysningerne anvendes primært til statistik.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data (kaldet databehandlere) – herunder mailsupport-, nyhedsbrev- og kunde-systemer, server-hosting m.m. Disse tredieparter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Videregivelse af personoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnr. vil i øvrigt kun ske, hvis du giver dit samtykke til det – herunder ved indgåelse af handler på siden. Vi anvender kun databehandlere som vi har sikret os overholder reglerne.

1.6: Indsigt Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Og du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at disse oplysninger anvendes – det vi sige at tilbagekalde dit samtykke som du afgiver ved at acceptere vores cookie og/eller rejsebetingelser. Hvis de oplysninger vi har registreret er forkerte, har du i øvrigt ret til at få dem rettet eller slettet. Henvendelse kan ske til: info@sportconcept-int.com

1.7: Dataansvarlig Det er ledelsen hos SportConcept by LA Travel (Henrik Wieland) der er dataansvarlig. Evt. henvendelser vedr. dine data kan ske til info@sportconcept.dk.

1.8: Klageinstans Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, er Datatilsynet den offentlige instans som du skal henvende dig til (www.datatilsynet.dk).

1.9. Klageadgang: Hvis du vil klage over det leverede, skal du rette henvendelse på info@sportconcept-int.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center For Klageløsning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her http://ec.europa.eu/odr